ул. Славянска 32
Бургас,
България
27.4771959
42.4934601
UserLikes
Име: СТОПИНСЕКТ
Адрес: Бургас, ул. Славянска 32
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.stopinsecta.eu
E-mail: text to image
Отрасъл: Хигиенно-санитарна дейност
Дейност:

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на вредители

Ключови думи: препарати, дезинфекция на микроорганизми, дезинсекция на насекоми, дератизация на вредни гризачи, дезинфекция

Галерия

СТОПИНСЕКТ

Виж на картатаПродукти

Дератизация
Дератизация ( унищожаване на гризачи ) – система от мероприятия за намаление броя на вредните гризачи, до безопасна за здравето на човека степен.

» Биологични обекти: мишки ( Сив плъх, Черен плъх, Домашна мишка, Степна мишка, Полска мишка и др. ), полевки ( Обикновена полевка, Подземна полевка и др. ), сънливци ( Обикновен сънливец, Градински сънливец и др. ) и т.н.

» Методите. Според вида, навиците ( биологични и придобити ), популацията им. Предходни интервенции.

» Препаратите. Съобразени с европейските и международните стандарти, за безопасност. Това са противосъсирващи кръвта вещества ( антикоагуланти ) от І и ІІ поколение, на базата на кумариновите призводни. След консумация, препаратите предзвикват кръвоизлив и вредителят загива от кръвозагуба. Важно, за отбелязване е, че съществува противоотрова ( антидот ) Витамин К1, който има точно противоположни свойства.
Работим с качествени препарати, които съдържат следните съставки: атрактанти ( предимно хранителни ), оцветители и горчиви вещества ( за безопасност ), консерванти и мумификанти. Видово разнообразие ( житни, пелети, гранули, парафинови блокчета, гелове, прахове, лепила и др. ).

» Обектите. Обществени, административни, жилищни и производствени сгради, както и прилежащите им площи, дворове, затревени райони, топлофикационни шахти, тръбопроводи, канализации, колекторни и ревизионни шахти. 
Открийте ни в Google+